Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 81
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
25022019Štefan Zlatňanskýkúpna zmluvaodpredaj časti obecných pozemkov1 380,00 €26.2.2019nestanovený
0018-PRB/2018/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyzáložná zmluvazáložné právo na bytový dom 246 197 760,00 €10.1.2019nestanovený
28112018Obec Lovcezmluva o poskytnutí služiebvykonanie auditu obce za rok 2017 480,00 €8.12.2018nestanovený
6/1000117374Obec Lovcezmluva o dodávke vodydodávka vody bytovka 2460,00 €8.12.2018nestanovený
07122018Emília Janišovákúpna zmluvapredaj časti obecného pozemku1,00 €8.12.2018nestanovený
026/2018Intersystem EU s.r.o.Zmluva o dielovýstavba bezúdržbovéhé detského ihriska8 690,00 €6.12.2018nestanovený
03102018Karol Mlynka a manželkakúpno-predajná zmluvakúpa pozemku pre obec1,00 €5.10.2018nestanovený
72/006/18Obec LovceZmluva o termínovanom úvererekonštrukcia miestnej komunikácie39 871,86 €7.9.2018nestanovený
08082018Obec Lovcezmluva o bežnom účteúčet samosprávy0,00 €9.8.2018nestanovený
04072018Štefan Zlatňanský a manželkakúpno-predajnápredaj pozemku1 380,00 €5.7.2018nestanovený
799/2018Obec Lovceposkytnutie dotácie na podporu kultúryfinančná dotácia 600,00 €4.7.2018nestanovený
462/2018Obec Lovceposkytnutie dotácie na podporu športufinančná dotácia 600,00 €4.7.2018nestanovený
František a Mária KuťkaKúpno-predajnápredaj pozemku 282,00 €4.7.2018nestanovený
400/81/2018 Z:Z.Obec Lovce, MLO s.r.o.zmluva o zriadení záložného právazriadenie záložného práva bytový dom 2465 096,00 €19.6.2018nestanovený
400/79/2018Z.Z.Obec Lovce, MLO s.r.ozmluva o zriadení záložného právazriadenie záložného práva bytový dom 246 385 632,00 €19.6.2018nestanovený
0018-PRB/2018Obec LovceZmluva o poskytnutí dotáciedotácia na kúpu nnájomných bytov 197 760,00 €16.6.2018nestanovený
0019-PRB/2018Obec LovceZmluva o poskytnutí dotáciedotácia na technicjkú vybavenosť3 920,00 €16.6.2018nestanovený
18-0269geodeticcazmluva o spracúvaní osobných údajovspracúvanie osobných údajov0,00 €14.6.2018nestanovený
400/81/2018Obec LovceZmluva o úvereobstaranie technickej vybavenosti3 920,00 €14.6.2018nestanovený
18/003Obec LovceZmluva o dieloelektromobil pre obec Lovce 500,00 €14.6.2018nestanovený
01/2018/05Obec Lovcedohoda o poskytnutí príspevkuzmluva o poskytnutí príspevku30 000,00 €14.6.2018nestanovený
400/79/2018Obec Lovcezmluva o úvere 296 640,00 €7.6.2018nestanovený
240614/04OPEN DOOR, s.r.o.ZMLUVA O SLUŽBÁCH – Vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci Environmentálneho fonduPredmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa objednať si vypracovanie žiadosti a záväzok poskytovateľa vypracovať pre Objednávateľa žiadosť a zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odplatu za vypracovanie žiadosti. Predmetom tejto zmluvy je taktiež závazok poskytovateľa , poskytnúť objednávateľovi služby súvisiace s implementáciu po schválení žiadosti. 490,00 €10.5.2018nestanovený
ZLP-2015-1047 /OPISDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska {DEUS)Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miestZa podmienok uvedených v tejto Zmluve sa DEUS zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu Používateľovi nasledovné služby IS DCOM0,00 €10.5.201831.12.2015
339/2016ENVIROPOL s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstvePredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb a ďalej záväzok objednávateľa poskytnuté služby prijať a riadne si plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.0,00 €10.5.2018nestanovený
345/2016Waste transport, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostrediaPredmetom zmluvy je zo strany zhotoviteľa zabezpečenie nasledujúcich služieb pre objednávateľa: - zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nasledujúcich vytriedených zložiek komunálnych odpadov0,00 €10.5.2018nestanovený
2015NOVOAUDIT, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebPredmetom zmluvy je audit účtovnej závierky Obce Lovce , ktorá sa zostavila za rok 201 S podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre obce. Predmetom zmluvy je ďalej overenie dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 480,00 €10.5.2018nestanovený
04102014NOVOAlJDIT, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEBPredmetom zmluvy je audit účtovnej závierky Obce Lovce, ktorá sa zostavila za rok 2014 podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre obce. Predmetom zmluvy je ďal ej overenie dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 480,00 €10.5.2018nestanovený
06062016GEODETICCA, s.r.o.Zmluva o poskytnutí službyPoskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť služby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA (ďalej ako „WebGIS11 ) špecifikované v článku II. tejto Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej ako „Zmluva").1,20 €10.5.2018nestanovený
25/2014Nadácia AllianzZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU0,00 €1.8.201430.8.2019
Položky 1-30 z 81
ÚvodÚvodná stránka